9 причини да купите филтри за пречистване на вода

Метода за пречистване на вода не е изменен от 100 години. Изменено е обаче съдържанието на водата, която трябва да бъде филтрирана.

В пречиствателните станции се отстранява малко опасна утайка (пясък, тиня, кал и др.), но се задържат всички разтворени във водата и още по-опасни химически връзки.

Критерии

Критерийте, които се отнасят до качеството на водата, са основно за нейния вкус. В много по-малка степен проверяват съдържанието на химикали, които е почти невъзможно хората да усетят. Около 2300 познати химически съединения се разтварят лесно във водата. От тях 97% не е възможно да бъдат хванати от потебителите. Никой не знае какъв е вкуса на оловото, живака, нитратите, пестицидите и други канцерогени, които могат да се срещнат във водата.

Преваряване

Преваряването унищожава микробите, но заради изпарението концентрацията на химикали нараства.

Последици

Последиците от приемането на съдържаща химикали вода може да възникнат след много години. Това е причината никой да не ги свързва с качеството на водата.

Отрови

Най-голямо количество отрови поемаме от въздуха, водата и храната, но само водата е възможно точно и лесно да пречистим вкъщи.

Обратна осмоза

Обратната осмоза е единствен удачен начин за пречистване на вода замъсрена с химикали. Домашните механични филтри или такива с активен въглен успяват да пречистят хиляди литриза един час, докато обратната осмоза средно прочиства около 3 литра / час.

Решения

Съществуват само два начина как да се сдобиете с чиста вода за пиене – да купите бутилирана вода (при условие, че е добита при следване на всички необходими условия) и пречистване по метода на обратната осмоза. Вземайки предвид това, че бутилираната вода престоява в пластмасови съдове, системата за обратна осмоза остава единсвения удачен начин за това.

Там където се изпомпва минерална вода се засмукват и замърсени води от повърхността. Преди в минералните води никога не е съществувало замърсяване с химикали. Днес ситуацията е различна – засмукани повърхностни води на мястото на изпомпвана минерална вода, са фактор за тяхното химическо замърсяване.

Почистване вода, филтрирана от домашни системи за обратна осмоза е много по-евтина от продаваните по магазините бутилирани води.

Абонирай се!
Абонирайте се за нашия бюлетин и вземете -10%!
    Абонирай ме
    Съгласявам се с общите условия