Общи Условия

 1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на ГАБО БГ ЕООД (с търговско име Екософт), наричано по – долу “Уебсайт” Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това свое действие Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта, и че сте запознат с настоящите Условия, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни и не приемате тези Общи условия, моля не използвайте Уебсайта.
 2. Термините и изразите, използвани по-долу, при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия ще имат следното значение:
 3. Уебсайт с адрес ecosoft.bg е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 4. Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта, продуктите и услугите, предоставяни от Екософт чрез Уебсайта.
 5. Клиент е всеки потребител на уебсайта, който направи поръчка от електронният ни магазин на адрес ecosoft.bg.
 6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 7. Собственост над Съдържанието
 8. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения (“Съдържание”), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Общи условия, без писменото разрешение на Екософт, е изрично забранено.
 9. Лична информация
 10. Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от Екософт в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, които изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.Чрез своя Уебсайт, Екософт ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.Екософт ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас (или друга трета страна от наше име), във връзка с промоция или игра, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация. Екософт може да предостави на трета страна обобщена – но не и индивидуална – информация за посетителите или потребителите на нашия Уебсайт.
 11. Използване на Уебсайта
 12. Екософт разрешава да използвате Уебсайта, както следва:
 13. Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; Забранено е съхраняването, копирането, разпространението,предаването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Екософт;* Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, подвеждащо, невярно,оскърбително, опозоряващо,малтретиращо, вулгарно, оклеветяващо, неприлично, скандално, порнографско, подстрекаващо или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.* Екософт има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към Екософт на електронен адрес [email protected]еcosoft.bg
 14. Отговорност
 15. Екософт се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Екософт не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта. Екософт не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. Екософт може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.Екософт не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.
 16. Връзки към уебсайтове на трети лица
 17. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Екософт. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Екософт няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.
 18. Промяна на Условията
 19. Екософт си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата , Съдържанието на Уебсайта или цени, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.
 20. Приложимо право
 21. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 22. Други условия
 23. При успешно завършване на поръчка от електронният ни магазин, клиентът се съгласява с условията за поръчка и доставка и с условията за връщане на продукти и рекламация.
 24. Настоящите условия се прилагат от 13.05.2020г.
Абонирай се!
Абонирайте се за нашия бюлетин и вземете -10%!
  Абонирай ме
  Съгласявам се с общите условия